logo

 

 

-Материјална добра 2021

-Распоред писаних провера

-Одлука измена плана јавних набавки

-Одлука јавне набавке

-План јавних набавки за 2021.годину на које се закон не примењује

 

-План јавних набавки за 2021.годину на које се закон примењује

Корисни линкови у доба пандемије:

https://imunizacija.euprava.gov.rs/

https://www.facebook.com/watch/?v=752810738807847

Превеција COVID-19

-Распоред писаних провера

-Извештај са путовања из Валенсије

Обавештавамо ванредне и редовне ученике да је нови број жиро рачуна школе 840-31302845-09, модел 97, позив на број 9802062040174231700

Обавештавамо ванредне ученике да испите за полагање у фебруарском испитном року могу пријавити у просторијама школе сваког радног дана у периоду од 1.2.2024. до 8.2.2024. Подсећамо ванредне ученике који су ове школске године започели школовање да донесу фотографије за ђачке књижице.

-Обавештавамо ванредне ученике да по налогу секретара установе која као дипломирани правник  обавља искључиво као једино лице у школи   правне послове у школи,на основу члана 132 Закона о основама система образовања и васпитања а у складу са актима школе максималан број испита који ученик може фа пријави је 4. Такође ученик не може да полаже испите из разреда ако претходно није добио сведочанство или диплому о завршеном претходном разреду

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  УФЕБРУАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024

ДАТУМ

 

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

КОМИСИЈА

Местоиспита

Кандидати

Понедељак 12.2.2024

9:00

МАТЕМАТИКА писмени испит

МрвошДушан - испитивач/пrедседник

Лукић Данијела - члан

РадићВучетићЈелена-члан

Кабинет

1.Крстић Огњен ПП2

Понедељак 12.2.2024

9:30

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ПОВРТАРСТВУ ПТ2

Изборни предмет

Марковић Верица – испитивач

Димитријевић Јасмина – члан

Љубојевић Јелена – члан

Кабинет

1.Шкулић Вера ПТ3

Понедељак 12.2.2024

9:30

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА РМПТ2

Блажин Слободан -председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Драган -члан

Кабинет

1.Благојевић Марко РМПТ2

Понедељак 12.2.2024

9:30

МЕНАЏМЕНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА ТПТ3

Радојевић Мирјана-председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Драган-члан

Кабинет

1..Станић Душан ТПТ 3

 

Понедељак 12.2.2024

9:30

МЕНАЏМЕНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА ТПТ4

Радојевић Мирјана -председник/испитивач

Бубуљ Славица-члан

Блажин Драган-члан

Кабинет

1.Јонаш Јан ТПТ 4

2.Ловрић Давид  ТПТ 4

3.Јонаш Борис  ТПТ 4

4.Ђукић Никола  ТПТ 4

Понедељак 12.2.2024

9:30

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТПТ1

Бубуљ Славица -председник/испитивач

Радојевић Мирјана-члан

Блажин Драган-члан

Кабинет

1.Станковић Лука ТПТ1

Понедељак 12.2.2024

9:30

БОЛЕСТИ  ПЧЕЛА ВТ2

Изборнипредмет

Ковић Александар председник/испитивач

Јелача Миодраг-члан

Атанацковић Валерија-члан

Кабинет

1.Латковић Петра ВТ2

Понедељак 12.2.2024

9:30

ФАРМАКОЛОГИЈА ВТ2

Чубрић-Златановић Јелена -председник

Ковић Александар-члан/испитивач

Јелача Миодраг -члан

Кабинет

1.Кишереу Кристијан ВТ2

2.Рајаковић Маријана ВТ2

Понедељак 12.2.2024

9:30

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ВТ3

Јелача Миодраг – председник/испитивач

КовићАлександар - члан

Чубрић-Златановић Јелена -члан

Кабинет

1.Недељковић Јелена ВТ3

Понедељак 12.2.2024

9:30

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ВТ4

Чубрић-Златановић Јелена председник/испитивач

Јелача Миодраг -члан

КовићАлександар-члан

Кабинет

1.Станојевић Александар ВТ4

Понедељак 12.2.2024

12:00

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ТПТ1

Милановић-МладеновићМилица

председник/испитивач

БесуАлександра-члан

Вићентић Драгица-члан

Кабинет

1.Имро Борис ТПТ1

Уторак 13.2.2024

9:30

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА ТПТ3

Блажин Драган-председник/испитивач

Радојевић Мирјана-члан

Блажин Слободан-члан

Кабинет

1..Станић Душан ТПТ 3

 

Уторак 13.2.2024.

9:30

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА  ПТ3

Бубуљ Славица - председник/испитивач

Радојевић Мирјана-члан

Блажин Слободан - члан

Кабинет

1.Шкулић Вера ПТ3

Уторак 13.2.2024.

9:30

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ТПТ1, ТПТ2, ТПТ3, ТПТ4

Марковић Вукашин -председник/испитивач

Лугић Немања-члан

РадићВучетићЈелена-члан

Кабинет

1.Јонаш Јан ТПТ 4

2.Ловрић Давид  ТПТ 4

3.Јонаш Борис  ТПТ 4

4.Ђукић Никола  ТПТ 4

Уторак 13.2.2024.

9:30

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ПТ1, ПТ2, ПТ3, ПТ4

Марковић Вукашин -председник/испитивач

Лугић Немања-члан

РадићВучетићЈелена-члан

Кабинет

1.Лазаревић Иван ПТ4

Уторак 13.2.2024.

9:00

МАТЕМАТИКА усмени испит

МрвошДушан - испитивач/пrедседник

Лукић Данијела - члан

РадићВучетићЈелена-члан

Кабинет

1.Крстић Огњен ПП2

Уторак 13.2.2024.

9:30

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ТХ1,ТХ2,ТХ3

Димитријевић Јасмина -председник/испитивач

Милош Ћосић -члан

Руптак Стојанка-члан

Кабинет

1.Субић Тијана

Уторак 13.2.2024

9:30

ХЕМИЈА ТХ1/ТХ2/ТХ3/ТХ4

Павловић Марина -председник/испитивач

РадићВучетићЈелена-члан

Марковић Вукашин-члан

Кабинет

1.Тешин Јована ТХ3

Среда 14.2.2024.

9:30

ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ ТПТ4

Блажин Драган -председник/испитивач

Радојевић Мирјана -члан

Блажин Слободан- члан

Кабинет

1.Јонаш Јан ТПТ 4

2.Ловрић Давид  ТПТ 4

3.Јонаш Борис  ТПТ 4

4.Ђукић Никола  ТПТ 4

Среда 14.2.2024.

11:30

ЗАШТИТА БИЉА ПТ1

Живковић Биљана председник/испитивач

Љубојевић Јелена - члан

Марковић Верица-члан

Кабинет

1.Петраш Јанко ПТ1

2.Ченејац Јелена ПТ1

3.Стевовић Матеја ПТ1

Среда 14.2.2024.

9:30

ПРАКТИЧНА НАСТАВА ТПТ3

Бубуљ Славица -председник/испитивач

Живковић Биљана-члан

Блажин Слободан-члан

Кабинет

1..Станић Душан ТПТ 3

 

Среда 14.2.2024.

9:30

ПАТОЛОГИЈА ВТ2

Чубрић-Златановић Јелена председник/испитивач

Ковић Александар-члан

Јелача Миодраг -члан

Кабинет

1.Кишереу Кристијан ВТ2

Среда 14.2.2024.

9:30

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ПТ1

Снежана Лазић председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Бесу Александра, члан

Кабинет

1.Петраш Јанко ПТ1

Среда 14.2.2024.

9:30

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ТХ1

Снежана Лазић председник/испитивач

Ђорђевић Марија, члан

Бесу Александра, члан

Кабинет

1.Петковић Александра ТХ1

Среда 14.2.2024.

9:30

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ РМПТ1, РМПТ2, РМПТ3 писмени испит

Бесу Александра-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

ЉубојевићЈелена-члан -члан

Кабинет

1.Благојевић Марко РМПТ3

Среда 14.2.2024.

9:30

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПТ1, ПТ2, ПТ3, ПТ4 писмени испит

Бесу Александра-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Љубојевић Јелена члан

Кабинет

1.Лазаревић Иван ПТ4

Среда 14.2.2024.

9:30

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У РАТАРСТВУ ТХ3

Изборни предмет

Руптак Стојанка – испитивач

Марковић Верица – члан

Љубојевић Јелена – члан

 

1.Субић Тијана ТХ3

Понедељак 19.2.2024.

9:30

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА ТПТ4

Живковић Биљана-председник/испитивач

Љубојевић Јелена -члан

Радован Лукић-члан

Кабинет

1.Јонаш Јан ТПТ 4

2.Ловрић Давид  ТПТ 4

3.Јонаш Борис  ТПТ 4

4.Ђукић Никола  ТПТ 4

Понедељак 19.2.2024.

9:30

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ВТ2

Ковић Александар-испитивач

Јелача Миодраг-председник

Чубрић-Златановић Јелена-члан

Кабинет

1.Кишереу Кристијан ВТ2

2.Рајаковић Маријана ВТ2

Понедељак 19.2.2024.

9:30

ПЕДОЛОГИЈА И АГРОХЕМИЈА ПТ1

Марковић Верица-председник/испитивач

Руптак Стојанка -члан

Димитријевић Јасмина -члан

Кабинет

1.Петраш Јанко ПТ1

2.Ченејац Јелена ПТ1

Понедељак 19.2.2024.

9:30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВТ1, ВТ2, ВТ3, ВТ4

Писмени испит

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Бајић Зорана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Кабинет

1.Латковић Петра ВТ2

Понедељак 19.2.2024.

9:30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПТ1, ПТ2, ПТ3, ПТ4 Писмени испит

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

БајићЗорана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Кабинет

1.Лазаревић Иван ПТ4

Понедељак 19.2.2024.

9:30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РМПТ1, РМПТ2, РМПТ3

Писмени испит

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

БајићЗорана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Кабинет

1.Благојевић Марко РМПТ3

Уторак 20.2.2024.

9:30

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ РМПТ1, РМПТ2, РМПТ3 усмени испит

Бесу Александра-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

ЉубојевићЈелена-члан

Кабинет

1.Благојевић Марко РМПТ3

Уторак 20.2.2024.

9:30

ГЕОГРАФИЈА ТПТ1

Стошић Дајана -председник/испитивач

ДаниловићЈелена-члан

Љубојевић Јелена-члан

Кабинет

1.Станковић Лука ТПТ1

Уторак 20.2.2024

9:30

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ВТ4

Љубојевић Јелена -председникиспитивач

РадованЛукић – члан

Живковић Биљана - члан

Кабинет

1.Станојевић Александар ВТ4

2.Анђелковић Драгана ВТ4

Уторак 20.2.2024.

9:30

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПТ1, ПТ2, ПТ3, ПТ4усмени испит

Бесу Александра-председник/испитивач

Маројевић-Драслар Душанка-члан

Љубојевић Јелена члан

Кабинет

1.Лазаревић Иван ПТ4

Среда 21.2.2024.

9:30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ВТ1, ВТ2, ВТ3, ВТ4

усмени испит

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

Бајић Зорана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Кабинет

1.Латковић Петра ВТ2

Среда 21.2.2024.

9:30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПТ1, ПТ2, ПТ3, ПТ4усмени испит

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

БајићЗорана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Кабинет

1.Лазаревић Иван ПТ4

Среда 21.2.2024.

9:30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РМПТ1, РМПТ2, РМПТ3

усмени испит

Ђорђевић Марија-председник/испитивач

БајићЗорана-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Кабинет

1.Благојевић Марко РМПТ3

Четвртак 22.2.2024.

9:30

ВЕРСКА НАСТАВА ВТ1, ВТ2, ВТ3, ВТ4

Сања Лукета- испитивач

БесуАлександра-,члан

Вићентић Драгица,члан

Кабинет

1.Латковић Петра ВТ2

2.Ђурић Милица ВТ4

Четвртак 22.2.2024.

9:30

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА ТПТ1

Живковић Биљана-председник/испитивач

Љубојевић Јелена-члан

Лукић Радован-члан

Кабинет

1.Станковић Лука ТПТ1

Четвртак 22.2.2024.

9:30

БИОЛОГИЈА ПТ1

КовачевићГорданапредседник/испитивач

Марковић Вукашин, члан

Павловић Марина, члан

Кабинет

1. Стевовић Матеја ПТ1

Четвртак 22.2.2024.

9:30

БИОЛОГИЈА ТХ1, ТХ2, ТХ3

КовачевићГорданапредседник/испитивач

Марковић Вукашин, члан

Динић Срђан, члан

Кабинет

1.Грубанов Миљана ТХ1

Четвртак 22.2.2024.

9:30

БИОЛОГИЈА ТПТ1

КовачевићГорданапредседник/испитивач

Марковић Вукашин, члан

Павловић Марина, члан

Кабинет

1.Станковић Лука ТПТ1

Четвртак 22.2.2024.

9:30

ГЕОГРАФИЈА РМПТ3

Стошић Дајана -председник/испитивач

ДаниловићЈелена-члан

Љубојевић Јелена-члан

Кабинет

1.Благојевић Марко РМПТ3

Петак 23.2.2024

11:00

ЛИКОВНА КУЛТУРА ПП2

Ереш Ђерђ-председник/испитивач

Милевска Мира-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Кабинет

1.Крстић Огњен ПП2

Петак 23.2.2024

11:00

Декоративна уметност и техника ТХ3

Ереш Ђерђ-председник/испитивач

Бесу Александра-члан

Маројевић Драслар Душанка-члан

Кабинет

1.Субић Тијана ТХ3