logo

 

-финансијски план 2024

-финансијски план 2023

-годишњи финансијски извештај 2022

-финансијски план 2022

-Систематизација радних места

-Школски развојни план 2020-2025

-Тим за самовредновање

--Стручни тим за заштиту од насиља

-Списак чланова школског одбора

-Списак чланова Савета родитеља

-Школски развојни план 2010-2015.

-Школски програм 2020-21.

-Педагошки колегијум

-Годишњи план рада 2022

-Годишњи извештај 2022

-Извештај о раду директора за школску 2022

-Одлука о усвајању плана јавних набавки на које се не примењује

-План јавних набавки 2022

-План јавних набавки за 2022.годину

-Oдлука школски намештај Д-16/2021

-Одлука-електрична енергија-Д-14/2021

-ГФИ 2021

 -распоред писаних провера 2024

-ГФИ 2020

Правилници ће ступити на снагу  дана 30 .03.2017.године.

 Завршни рачуни 2017/2018 су на следећем линку 

https://drive.google.com/open?id=1h_OONN6Fm5fGA-OnMP1LRTSaK92eY0DF

https://drive.google.com/open?id=1bOIaW-SB5NYMcq66rt9LPtbEVvNyKOy6

постављено 5.3.2018.

Правилник о јавним набавкама

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Финансијски план за 2017

-Финансијски план 2021

-Завршни рачун 2020

-Пољопривредна школа-фин.план 2022.

-лице за заштиту података о личности