logo

 

Чланови школског одбора:

Чланови представници:

Име И ПРЕЗИМЕ

 

Чланови школског одбора из  реда Наставничког већа

Слободан Блажин

 

Миодраг Јелача

 

Весна Алексић Живанов

 

Чланови школског одбора из реда Савета родитеља

Татјана Вуксан

 

 Жељко Младеновић

 

Станко Богосављев

 

Чланови школског одбора из реда локалне самоуправе

Далибор Анђелковић

 

Владимир Анђелковић

 

Тијана Мандић