logo

 

Представници Савета родитеља:

 

одеЉење

родитељ

одеЉеЊе

родитељ

I-2/4

Жељко Младеновић

III-2

 

Лујански Драгана

I-3

Драгана Стојадинов

III-3

 

Данијела Ђорђев Крчмар

I-7

Богдан Рашков

III-6

Јасна Опачић

II-2

Татјана Вуксан

III-5/7

Ана Јонаш

II-3

Станко Богосављев

IV-1

Јован Пасер

II-6

Нада Игић

IV-2

Јовица Богданов

II-5/7

Дејан Стoјић

IV-3

Драгана Јелача