logo

 

Представници Савета родитеља:

 

одеЉење

родитељ

одеЉеЊе

родитељ

I-2

Милена Гаврић

III-2

 

Татјана Вуксан

I-3

Вукашин Цегра

III-3

 

Станко Богосављев

       

I-5/7

Милан Бабајанин

III-6

Нада Игић

II-2/4

Жељко Младеновић

III-5/7

 

Дејан Стoјић

II-3

Дарко Тасковић

IV-2

Лујански Драгана

II-7

Татјана Брњиловић

IV-3

Данијела Ђорђев Крчмар